SUSANNE SWÄRDS VERKTYGSMASKINER AB

Välkommen till SWÄRDS

Swärds Verktygsmaskiner AB bildades redan år 1973. 
2008 ombildades företaget och heter idag
SUSANNE SWÄRDS VERKTYGSMASKINER AB
Under åren som gått har vi mer o mer specialiserat oss på kapning.
Det är både klingkapar och bandsågar.
Verksamheten bedrives i egna lokaler i Djurås, 
Gagnefs kommun, i hjärtat av Dalarna. 
Vi erbjuder maskiner för mekaniska verkstäder, plåtslagerier. 
Både nytt och begagnat! Vi tar själva hand om installationer,
utbildning och service.